3 gode råd til dig, der skal søge erstatning for personskade

0 Comments

Når man er kommet til skade, er de fleste klar over, at man kan anmelde skaden til sit eget forsikringsselskab, så man eventuelt kan gøre brug af sin ulykkesforsikring. Men i nogle tilfælde kan man også være berettiget til erstatning fra privatpersoner, arbejdsgivere og/eller myndigheder, alt efter hvilken skadetype og i hvilken sammenhæng skaden er opstået i.

 

Det kan dog imidlertid være en jungle at finde rundt i de forskellige love og regler på området, og derfor har vi i samarbejde med STORM Advokatfirma samlet tre gode råd til, hvordan du skal forholde dig, når du skal søge erstatning for en personskade.

1. Overhold tidsfristen for anmeldelse af skaden

Som udgangspunkt forældes ens erstatningskrav tre år efter, at skaden er sket. Derfor bør du sørge for, at anmelde skaden til alle relevante institutioner inden udløbet af tre år. Når det er sagt, er det selvfølgelig bedst at anmelde din personskade så hurtigt som muligt, således forsikringsselskaber og eventuelle myndigheder kan forholde sig til din sag og dine erstatningskrav.

 

Er du kommet til skade i forbindelse med arbejde, gælder der imidlertid andre regler for anmeldelse af skaden. Her er fristen 1 år, og skaden skal være anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervsstyrelse inden da.

2. Rådfør dig med en professionel advokat

Hvis du, som så mange andre, tænker, at det er dyrt at involvere en advokat i din personskadesag, så er der gode nyheder. Hos STORM tilbyder de nemlig hjælp til erstatning for personskade med udgangspunkt i den politik, der hedder ingen erstatning – ingen regning.

 

Det vil sige, at du kun skal betale advokaten for det arbejde, denne har udført, såfremt du bliver tilkendt erstatning for din skade. Skulle din erstatningssag blive afvist, koster det dig derfor ingenting.

3. Søg den erstatning, du er berettiget til

Når du rådfører dig med en professionel erstatningsadvokat, kan denne hjælpe dig med at danne et overblik over, hvilke erstatningsposter der kan komme på tale i netop din skadesag.

 

Igen afhænger dine muligheder af, hvilken skade du har lidt, samt i hvilken kontekst skaden er opstået. Alt efter om der er tale om en arbejdsskade, en fritidsulykke, et færdselsuheld eller noget helt fjerde, kan man rette erstatningskrav for eksempelvis udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler og lignende.

Derudover vil man som udgangspunkt altid kunne søge erstatning for varige mén, ligesom man i flere tilfælde også kan rejse krav til erstatning for tabt erhvervsevne, tabt arbejdsfortjeneste, for svie og smerte med mere.

 

Der er således masser af muligheder for at få erstatning for personskade, men det hele afhænger af, at skadetypen er dækket ved lov, at anmeldelsefristerne overholdes, at der kan forelægges lægelig dokumentation og så videre.

 

Så sørg for at følge råd nummer 2, hvis du vil være sikker på at være bedst muligt stillet i din sag.

Related Posts