Wayfinding är skyltning som visar vägen

0 Comments

Få saker är så frustrerande och irriterande som att inte hitta rätt på ett sjukus, på en flygplats, i ett köpcentrum eller i vilken stor byggnad som helst. Wayfinding är kunskapen om sättet människor orienterar sig i ett fysiskt utrymme och hur man på bästa sätt visar dem från en punkt till en annan. Med rätt utformad wayfinding förstärks upplevelsen och skapar ett enormt mervärde för både besökare, butiker och andra hyresgäster. Vi berättar mer om hur du kan tänka.

Genom en besökares ögon

För att du ska lyckas med din wayfinding är det alltid bra att utgå från en besökare och hur dessa guidas igenom er byggnad genom exempelvis skyltningen. Rätt utformad skyltning för wayfinding är särskilt viktigt i komplexa miljöer såsom sjukhus, flygplatser, järnvägsstationer, köpcentrum och skolor. När miljöerna blir större och mer komplicerade, behöver människor navigera sig efter visuella element som orienteringstavlor, vägvisning och symboler för att hitta rätt. Tydlig orientering skapar även tillgänglighet för synskadade och rörelsehindrade samt ökar säkerheten vid nödsituationer.

Att tänka på

Med utgångspunkt från besökaren kan du försöka att minimera antalet skyltar. De som finns får då maximal uppmärksamhet. Tänk igenom var det är mest naturligt att placera en informationsknutpunkt eller din skyltning. Designen avgör ofta hur långt en besökare behöver vara från skylten för att informationen ska nå dem. Självklart måste du här tänka in eventuella företagsloggor och hur länge skyltningen ska vara. Med en mer permanent skyltning minskar flexibiliteten. Olika tekniska lösningar kan avgöra placeringar och det kan vara värdefullt att tidigt ta in en leverantör som är expert på wayfinding. Naturligtvis är ekonomin en begränsningsfaktor i sammanhanget men rätt skyltning kan också generera intäkter ifall besökarna snabbt finner rätt väg i exempelvis ett köpcentrum. Tänk också på att utomhusskyltning kräver oftast inblandning av andra, såsom kommun. Hänsyn kanske måste göras som begränsar placeringsalternativen.

Related Posts