Betal mindre i husleje og rejs noget mere

0 Comments

Prøv at tænke på, hvor meget du kunne rejse rundt i verden, hvis du ikke skulle bruge dine penge på at betale husleje. Eller vi må hellere omformulere os, så vores udsagn bliver en smule mere præcist.

Prøv at tænke på, hvor meget du kunne rejse rundt i verden, hvis ikke du betaler for meget i husleje. Men hvordan kan du dog finde ud af, om dette er tilfældet?

Sådan fastsættes husleje

Først og fremmest er det væsentligt at forholde dig til, hvilke regler som gør sig gældende for netop din huslejefastsættelse.

Her bliver der overordnet set skelnet mellem 3 forskellige fastsættelsesmetoder, og disse har en afgørende betydning for, hvor meget din udlejer kan tillade sig at kræve i husleje.

  • Omkostningsbestemt husleje
  • Det lejedes værdi
  • Markedsleje

Hvad gælder for ”omkostningsbestemt husleje”?

Her er det gældende, at huslejen fastsættes efter de udgifter og omkostninger, som udlejer har i forbindelse med ejendomsdriften. Og så må udlejer også tilføje et tillæg indenfor rimelighedens grænse.

Dog skal dit lejemål være beliggende i en boligreguleret kommune, og så skal ejendommen være opført før den 31. december 1991.

Hvad er reglerne for ”det lejedes værdi”?

Bor du nu f.eks. i en kommune, der ikke er boligreguleret, så vil reglerne for det lejedes værdi som udgangspunkt gøre sig gældende.

Med andre ord, hvad er boligen egentlig værd?

Her er der en del forskellige kriterier, som skal tages højde for, bl.a. om der er nyistandsatte rum såsom bad, toilet eller køkken.

Desuden spiller faktorer som beliggenhed, størrelse og lejemålets inventar også en væsentlig rolle i den samlede vurdering af det lejedes værdi.

Hvad gør sig gældende for ”markedsleje”?

Når vi taler markedsleje, så er det udlejeren, som fastsætter, hvad huslejen skal være, så længe denne ikke sættes urimeligt højt.

Her vil man bl.a. kunne gå ind og sammenligne huslejen med andre sammenlignelige lejemål i samme område, for at få en indsigt i, hvad huslejen er i det omkringliggende marked.

Hvordan gør jeg indsigelse?

Hvis du nu skulle have mistanke om, at din husleje er for høj, så har du mulighed for at gøre indsigelse overfor din udlejer.

Helt konkret så indsamler du bevismateriale, som påpeger hvorfor netop din husleje er for høj, og samtidig gør du krav på, hvilket beløb du mener vil være rimeligt at skulle betale i husleje.

Herefter vil din udlejer enten gå med til at nedsætte huslejen eller komme med et modtilbud, eller også vil din udlejer afvise dit krav, hvorefter du må tage sagen videre til Huslejenævnet.

Når de har behandlet sagen, vil du så enten få medhold eller ikke medhold i dine krav, og du står potentielt tilbage med en lavere husleje.

Hvor ville du rejse hen for de ekstra penge?

Inden du selv kaster dig ud i en tvist angående husleje imod din udlejer, så kan du også lige starte med at få din huslejesag vurderet. Det kan du ofte gjort ganske uforpligtigende og gratis.

Herefter har du et bedre fundament for at vide, om du reelt set har en sag, eller om du bare må bide i det sure æble.

Men prøv lige at tænke på, hvis du havde 1000 kroner mere om måneden, som ikke skulle gå til husleje.

Hvor ville du så rejse hen?

Vi håber i hvert fald at denne artikel har givet dig lidt stof til eftertanke, både hvad angår din husleje men naturligvis også i forhold til, hvad dit næste rejsemål skal være.

 

Related Posts